“Vega, espacio deslocalizado”

PIRPA 2017, Valby, København, DK

“Vega, espacio deslocalizado” (Vega, delokaliseret rum) er en udstilling, der drager paralleller mellem Grønttorvet i Valby og Vega Central” i Santiago, Chile. Vega, er betegnelsen for et sted hvor der handles med frugt og grønt i Chile, og udstillingen bygger på Miguels barndom – og ungdomsminder herfra, hvor hans familie havde en stand.

Det er dog ikke frugt og grønt der handles med på udstilingen i Pirpa. Det er de intermistiske arkitektoniske rammer for grøntsagshandel, men udstillingen består af elementer og konstruktioner der er fælles for alle små-handel og markeder. Miguel Vega arbejder med objekter og materialer der er løsrevet fra deres oprindelige funktion og konkret betyder det indsamling af store mængder af affald, brugte ting og materialer der skilles, omformes, kombineres og sammensættes til nye og overrumplende objekter og skulpturer. Intensionen er at give såvel materialer som affald nye muligheder og nye identiteter.

Udstillingen kommer også til at handle om salg og grænseløs handel af plastik dimser. Er det frugt eller plastik der sælges? Indimellem kan det være svært at kende forskel, og den øgede industrialisering af grønt- og frugt handlen, gør varerne mere og mere til kunstige objekter.

Miguel har arbejdet i Pirpas værksted, som er beliggende i en gammel presenning fabrik på grønttorvet, der lavede presenninger til lastbiler, både og boder. Han har indsamlet materialer på grønttorvet og kombineret det med sin egen imponerende mængde af opsamlede dimser og materialer. Det er Tigerbutikken, eller markedet  på en lille plads i en kæmpe storby udsat for Miguel Vega Olivares, og det er noget de  trænger til.