“Imagenes invertidas”

OVERGADEN – INSTITUT FOR SAMTIDSKUNST, Cph. DK

PRESSEMEDDELELSE: 

Miguel Vega Olivares: Imagenes Invertidas

Udstillingen Imagenes Invertidas kredser om erindring, eller som Miguel Vega Olivares definerer det “en omvendt erindring”. Dette skal læses i lyset af, at de billeder Miguel Vega har lagret i erindringen, adskiller sig fra de billeder, man som indfødt dansker eller europæer opbevarer i hukommelsens lager: F.eks. vil de fleste vesterlændinge nok forbinde datoen 11. september med terrorangrebet på USA og genkalde sig billeder af det kolossale World Trade Center i New York, der styrter sammen og pulveriseres. For Miguel Vega vækker denne dato stadig først og fremmest erindringen om revolutionen i 1973 i Chile til live.

Optikken kulturel forskel er ikke fremmed for Miguel Vega, men gennemsyrer hele hans produktion fra malerier til installationer. Miguel Vegas arbejder udspringer af og relaterer sig til identitetsproblematikker, der er affødt af hans egen personlige baggrund og erfaring som tilflytter til Danmark fra Chile. Han arbejder altid stedsspecifikt og til udstillingen på OVERGADEN har han i et af de nye udstillingslokaler konstrueret et hus, eller nærmere et “omvendt” hus, der hænger fra lokalets loftsvindue med taget nedad – som erindringen der holder tæt på barndommens minder og ikke lader dem falde ud. Det rum, Miguel Vega opererer med, er således både et lokalt, privat rum (som barndommens minder) og et offentligt, globalt rum (som forskellige kulturelt betingede konceptioner af datoen 11. september)

Miguel Vega arbejder i reglen med komplekse og symbolmættede udtryk i sine malerier og objekter. I et andet rum på OVERGADEN er placeret et tæppe af orientalsk udseende, hvilket i sig selv bærer en række kulturelle og religiøse konnotationer. På tæppet er placeret et slags “hyldearrangement” i ståltrådsgitter, hvorpå der er ophængt læste. Som de hænger på gitteret minder læstene om skridt eller fodspor, man sætter på sin vej, og omvendt om de (fod)spor vejen, vi tilbagelægger, uvægerligt vil sætte i os; om de kulturelle særpræg og symboler vi tager med os, og hvordan erindring heraf konstrueres.

Miguel Vega Olivares takker: Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, Gammel Dok og Hector Mauricio Vega

Karin Hindsbo. www.overgaden.org

København, DK. 2004